Politică de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WWW.NORDLOGIC.COM

 

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României.

Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătură cu modul în care datele dumneavoastră vor fi prelucrate (prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

 1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați:

Site-ul www.nordlogic.com aparține Nordlogic Software SRL, societate ce are sediul social în str. Rene Descartes nr. 10-12, Cluj-Napoca, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1497/2006 și având Cod Unic de Înregistrare 18633706, denumită în continuare „Nordlogic” sau „Societatea”. Putem fi contactați utilizând adresa de email: andrei.olariu@nordlogic.com

 1. Colectare date/ tipuri de date
 • Colectate automat în urma accesării(de tipul)
 • Adresă IP
 • Data și ora accesului
 • Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT)
 • Conținutul cererii (website specific)
 • Starea accesului/codul de stare HTTP
 • Volumul de date transferat
 • Acces solicitat la website
 • Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață
 • Colectate în urma completării formularului de înscriere:
  • Nume si prenume;
  • Adresa de e-mail;
 1. Scopul prelucrării datelor

Datele colectate prin intermediul site-ului www.nordlogic.com („Site-ul”), sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • În scopuri de marketing, pentru promovarea serviciilor oferite de Societate.
 • Pentru îmbunătățirea produselor şi serviciilor oferite;
 • Pentru apărarea intereselor legitime ale Nordlogic.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime (În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranța Site-ului sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate)

 1. Temeiul Legal al prelucrării:
 • În cazul datelor colectate în urma completării formularului de contact temeiul legal este art. 6 alin.1, lit. b) și anume: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
 • În cazul datelor colectate prin intermediul fișierelor de tip cookie, temeiul legal este art. 6 alin.1, lit. a) și anume: „persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.
 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinate de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Societatea va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, proces ce se va desfășura conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Transferul către terți

În cazul în care ne revine obligația legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 1. Teritorialitate:

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Uniunii Europene și nu vor fi efectuate transferuri către state terțe.

 1. Drepturile Dumneavoastră
 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.
 • Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul să obțineți către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, aveţi dreptul să vă retrageți consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 1. Dispoziții finale

Pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos. De asemenea, în măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email andrei.olariu@nordlogic.com și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro